Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

Initiativet till projektet Anlagd brand togs år 2007. Anledningen var att Brandskyddsföreningen hade uppmärksammat att många bränder i byggnader är anlagda och kostar stora summor varje år. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen. Vad gäller skolbränder är minst hälften av dessa anlagda, ofta av ungdomar under 18 år. Skolbränder blev därför ett […]

Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet – Fas 3

Projektet ”Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet” har tagit fram metoder som kan användas för att värdera olika brandskyddsalternativ i en specifik byggnad. Vid värdering av de olika alternativen ska man även kunna ta hänsyn till skillnad i risknivå, när man jämför alternativen. Projektet har tagit fram en modell för hur man kan genomföra värderingarna […]

Dimensionering efter beräknad risk

Brandteknisk projektering för personskydd har på senare tid utvecklats efter introduktionen av riskbaserade metoder. Det gör att dimensionering genom beräkning kan utföras på ett mer strukturerat och kostnadseffektivt sätt.