Associationer kring brandfara och självskattat beteende

Associationer kring brandfara och självskattat beteende

De flesta bränder sker i bostaden vilket gör bostadsmiljön till vår största riskzon då det gäller brandfara. En obesvarad fråga är om människor i allmänhet uppfattar sitt hem som en uppsättning riskzoner.

Utgivare: Brandscript Ltd

Proj.nr: 205-051 | År: 2005

Författare: Tomas Lönn