Trycksättning av trapphus för utrymning

Trycksättning av trapphus för utrymning

Trapphus används i flerplansbyggnader för utrymning vid brand. Trycksättning av trapphus används för att hindra brandgasspridning till trapphuset från brandutsatta våningsplan, och underlättar därmed utrymning, samt räddnings- och släckningsinsatser.