Kan man med kemisk analys av brandrester från en bil avgöra om branden varit anlagd?

Kan man med kemisk analys av brandrester från en bil avgöra om branden varit anlagd?

Sverige inträffar årligen cirka 4400 bränder i fordon varav 3700 är bilbränder. Den uppskattade årliga kostnaden för anlagda fordonsbränder i Sverige överstiger 100 miljoner kr.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola

Proj.nr: 203-031 | År: 2006

Författare: Arndt Hofmann