Självkompakterande betong med goda brandspjälkningsegenskaper

Självkompakterande betong med goda brandspjälkningsegenskaper

Brandspjälkning hos betong är beroende av termiska spänningar och höga porttryck. Det är därför större risk att en tät betong spjälkas. Självkompakterande betong, som ofta innehåller mycket finmaterial, är ett exempel på en tätare betong. Brandspjälkningen medför ett minskat tvärsnitt och att armeringen kan bli frilagd. Detta ger en försämrad bärighet hos konstruktionen, varför man behöver finna alternativ och lösningar för att hantera en eventuell brandspjälkning.

Utgivare: Skanska Sverige AB Sika Sverige AB

Proj.nr: 331-041, 301-061 | År: 2009

Författare: Henrik Nilsson, Iad Saleh