Etik, ansvar och fördelningsprinciper i brandskydd

Etik, ansvar och fördelningsprinciper i brandskydd

Syftet med detta projekt var att identifiera etiska principer för prioritering, resurs- och ansvarsfördelning som är relevanta i brandskyddssammanhang, samt empiriskt undersöka olika aktörers inställning till dessa principer.