Säkerhetsutredningar av bränder – försök med tillämpning av olika metoder

Säkerhetsutredningar av bränder – försök med tillämpning av olika metoder

Under 2008-2009 genomfördes en studie med fördjupade utredningar av bränder och brandtillbud. Projektet innehöll både en övergripande teoretisk del och en del med fallstudier där flera olika metoder för olycksutredningar tillämpades på inträffade bränder eller brandtillbud. Varje enskild fallstudie beskrivs i separata rapporter.