Fördröja brand med molekyler från naturen – tillämpning på textilier

Fördröja brand med molekyler från naturen – tillämpning på textilier

Textilier är en oumbärlig del av människans liv och används i många olika
konsumentprodukter som kläder, filtar, mattor, lakan och möbler. Eftersom de är brännbara kommer de att bidra till en stor brandbelastning i ett rum. Ett sätt att öka brandsäkerheten i bostäder och offentliga byggnader är att använda flamskyddsmedel. De kan fördröja uppkomsten av en brand eller minska brandspridningshastigheten, vilket ger möjlighet för människor att släcka elden eller fly i tid. Många flamskyddsmedel har dock förbjudits eftersom de är dåliga för hälsan och/eller miljön.

Här nedan kan du se inspelningar från olika försök.

Cotton case
Fire retarded cotton case
Polyester case
Fire retarded polyester case
Inspelning från webinariet den 24 maj 2024