Kartläggning av forskningsbehov för säker energilagring i vätgas och batterier

Kartläggning av forskningsbehov för säker energilagring i vätgas och batterier

Klimatförändringarna har tillsammans med ökad geopolitisk osäkerhet satt fingret på ett ökat behov av på fossilfri, oberoende och pålitlig elförsörjning. Många förnybara källor är dock intermittenta till följd av variationer i vind och solinstrålning vilket innebär ett behov av att kunna lagra energi på både kort och lång sikt. Vidare så innebär också elektrifieringen av fordonsflottan ett behov av att kunna lagra stora mängder energi i allt från personbilar, lastbilar till fartyg och flygplan.

Inspelning från webinariet den 5 april 2024