Hur påverkar bränder det hållbara samhället, och vad kan vi göra åt det? Fokus: Social hållbarhet

5 juli 2021 mellan kl. 9.30 och 10.20

Moderator
Mattias Delin, Forskningsdirektör, Insamlingsstiftelsen Brandforsk

Medverkande

Pernilla Alsterlind,
Verksamhetsstrateg Sociala risker
Räddningstjänsten
Storgöteborg
Ingemar Waldenby,
Restvärdesledare, Försäkringsbranschens restvärdesräddning AB
Dan Nilsson,
fd förtroendevald
i Södertälje kommun

Beskrivning av samhällsfrågan
Bränder drabbar alla i samhället men vi är olika sårbara. Omkring 24 000 bostadsbränder och över 500 skolbränder sker varje år i Sverige. Över 600 personer skadas, ca 100 dör. De som drabbas hårdast är sårbara individer på olika sätt. Hur ser problemet ut och vad kan vi göra?

Hur ser problemet ut och vad kan vi göra åt det?
De flesta som skadas/omkommer i bränder gör det i sin egen bostad och de flesta är sårbara individer på olika sätt, och det finns starka sociala faktorer. Även de som inte skadas/omkommer riskerar att drabbas svårt på andra sätt, tex genom att förlora bostaden. Även skolbränder är en viktig samhällsfråga med starka sociala faktorer. Hur ser kunskapsläget ut och hur löser vi det? Brandsäkerhet skapas alltid bäst i samverkan med många parter och i den miljö där problemen uppstår/verkar, och i det sociala arbetet sträcker sig grenarna långt. Brandsäkerhet hanteras ofta som en enskild fråga med hoppet om att experter ska lösa det på eget håll, men det är sällan som framgångsrika lösningar skapas på det sättet. De bästa lösningarna åstadkoms i samverkan med många parter, varav de flesta inte är experter på brandsäkerhet. Vi kan alla bidra till att minska problemen. Webinariet syftar till att engagera brett inom många olika sektorer i samhället för att öppna upp för mer samverkanslösningar.