Hur påverkar bränder det hållbara samhället, och vad kan vi göra åt det? – Överblick och diskussion

6 juli 2021 mellan kl. 9.30 – 10.15

Moderatorer

Mattias Delin, 
Forskningsdirektör,
Insamlingsstiftelsen
Brandforsk
Lynn Ranåker,
Vice ordförande,
Insamlingsstiftelsen
Brandforsk

Medverkande
Margaret McNamee, Professor, Lunds universitet
Pernilla Asterlind, Verksamhetsstrateg Sociala risker, Räddningstjänsten Storgöteborg

Petra Willquist, Riskingenjör, Försäkrings AB Göta Lejon
Patrik Kjellberg, Brandingenjör, Uppsala Brandförsvar

Beskrivning av samhällsfrågan
Stor miljöpåverkan. Omkring 24 000 bostadsbränder. Över 500 skolbränder. Över 600 skadade. Ca 100 döda. Runt 9,2 miljarder kronor. Bränder påverkar alla de tre dimensioner av hållbar utveckling: Ekologiskt; socialt; ekonomiskt, och flera av delmålen i Agenda 2030.

Hur ser problemet ut och vad kan vi göra åt det?
Detta har beskrivits var för sig i de tre tidigare webinarierna. Nu är det dags att diskutera helheten. En steg på vägen är att vidga kretsen av människor som har kunskap om detta och därigenom kan bidra till lösningar. Brandsäkerhet skapas alltid bäst i samverkan med många parter och i den miljö där problemen uppstår och verkar. Brandsäkerhet hanteras ofta traditionellt som en enskild fråga med hoppet om att experter ska lösa det på eget håll, men det är sällan som framgångsrika och bestående lösningar skapas på det sättet. De bästa lösningarna åstadkoms holistiskt i samverkan med många parter, varav de flesta inte är experter på brandsäkerhet. Vi kan alla bidra till att minska problemen. Webinariet syftar till att engagera brett inom många olika sektorer i samhället för att öppna upp för mer samverkanslösningar.