Lynn Ranåker, Ordförande

Under hela mitt liv har jag haft en stark koppling till brandområdet och tillbringade mycket tid under min uppväxt på en brandstation. Idag arbetar jag med frågor kopplade till olyckor, däribland brand, genom att stödja räddningstjänster på olika sätt i deras arbete. Jag arbetar även aktivt med att hantera de olyckor som sker i mitt närområde. Jag en akademisk bakgrund inom pedagogik och en forskarutbildning inom biologi. Min bakgrund tillsammans med min akademiska utbildning och mitt dagliga utgör en bred bas som jag lutar mig mot när jag arbetar med forskningsrelaterade frågor för Brandforsk.

Brandforsk är en motor som hjälper till att stimulera för en bra forskningsmiljö i Sverige. Med gemensamma medel från olika bidragsgivare så levereras årligen flera bra forskningsrapporter med spännande och ny information. Brandforsk hjälper till att paketera och kommunicera vidare innehållet så att den viktiga forskning som görs verkligen når fram till de mottagare som behöver motta informationen. Att Brandforsk även har hand om forskarskolan gör att vi på sikt får fram nya forskare med nya perspektiv. Tillsammans gör vi faktiskt skillnad.