Rekvisition av forskningsbidrag/blanketter

Det finns två sätt att rekvirera beviljat forskningsbidrag;

1. Genom att skicka en faktura till:

Brandforsk,
Parkslingan 32
178 51 Ekerö

Denna kan e-postas till francys.eurenius@brandforsk.se

OBS! Viktigt att projektnummer finns med på fakturan.

2. Genom att fylla i en rekvisitionsblankett

Denna e-postas som pdf till francys.eurenius@brandforsk.se

Blanketter

Enligt avtal, ska alla pågående projekt redovisa en lägesbeskrivning samt delrapport. Dessa ska e-postas till Brandforsk varje år,

Vid projektavslut ska en slutrapporteringsblankett skickas in till francys.eurenius@brandforsk.se