Rekvisition av forskningsbidrag/blanketter

Det finns två sätt att rekvirera beviljat forskningsbidrag;

1. Genom att skicka en faktura till:

Brandforsk,
FE 1406 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Denna kan e-postas till brandforsk@pdf.scancloud.se

OBS! Viktigt att projektnummer finns med på fakturan.

2. Genom att fylla i en rekvisitionsblankett

Denna e-postas till info@brandforsk.se

Blanketter

Enligt avtal, ska alla pågående projekt redovisa en lägesbeskrivning samt delrapport. Dessa ska e-postas till Brandforsk varje år, enligt nedan;

Vid projektavslut ska en slutrapporteringsblankett skickas in till info@brandforsk.se