Brandforsk Resultat Seminarium: ”Modellering av människors förflyttning – ett nytt koncept och strategisk färdplan för fortsatt forskning” – June 15th 2020

Resultat seminarium om ”Modellering av människors förflyttning – ett nytt koncept och strategisk färdplan för fortsatt forskning”. Projektet har genomförts av Lunds universitet i samarbete med Autodesk UK och Dublin University College.

Talare:  Daniel Nilsson, Denise Mc Grath, Håkan Frantzich och Pete Thompson