Brandforsk resultatseminarium: ”Brandsäkerhet för en åldrande befolkningen” – 3 november 2020

Resultatseminarium om ”Brandsäkerhet för en åldrande befolkning”. Projektet har genomförts av Karlstad universitet i samarbete med Lunds universitet och MSB, Myndigheten av samhällsskydd och beredskap.

Talare: Anders Jonsson, Johanna Gustavsson och Marcus Runefors