Brandforsk resultatseminarium: ”Dammexplosionsrisker i metallbearbetande industri” – 21 oktober 2020

Resultatseminarium om ”Dammexplosionsrisker i metallbearbetande industri”. Projektet har genomförts av ett samarbete mellan RISE och PS Group numera BSL Industri.

Talare: Henry Persson, Ken Nessvi och Thomas Freiholtz