Brandforsk resultatseminarium: “En holistisk strategi för brandsäkerhetskrav och utformning av fasadsystem (HOLIFAS)” – 26 maj 2020

Resultatseminarium om ”En holistisk metod för brandsäkerhetskrav och utformning av fasadsystem (HOLIFAS)”. Forskningsprojektet har genomförts av Lunds universitet i samarbete med Briab, Chalmers tekniska universitet, KTH Kungliga tekniska högskolan, LTU Luleå tekniska universitet, Meachem Associates, RISE – Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Talare: Patrick van Hees, Brian Meachem och Michael Strömgren