Brandforsk resultatseminarium: Hemtjänst och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv – 16 mars 2021

Resultatseminarium om ”Hemtjänst och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv”. Projektet har genomförts av Luleå tekniska universitet.

Talare: Carina Nilsson, Petter Hansson och Michael Försth

Informationsfilm om vägledning Brandsäker bostad för alla