Brandforsks resultatseminarium Tidig detektering av självantändning i biomassa – 7 april 2022

Resultat seminarium om Tidig detektering av självantändning i biomassa. Projektet har genomförts av WIN Guard i samarbete med Linköpings universitet och RISE.

Datum: Torsdag 7 april
Talare: Magnus Ingelsten, Magnus Bång, Johannes Hägerlind och Anders Lönnermark

Inspelning från webinariet den 7 april 2022