BRANDSÄKER KUNSKAP FÖR FRAMTIDEN – Utmaningar och möjligheter 22-23 maj 2019

INTERNATIONELLT SEMINARIUM

BRANDSÄKER KUNSKAP FÖR FRAMTIDEN – Utmaningar och möjligheter.

Seminariet är på engelska.

Tema 1 – Brand i ett hållbart samhälle

Vän eller fiende?
Margaret McNamee, Professor, Professor i brandsäkerhetsteknik med fokus på brand och hållbarhet.

Det nya norska brandforsknings- och innovationscentret FRIC – ett stort steg mot ett hållbart brandsäkert samhälle
Anne Steen Hansen, Chief Research Scientist and CentreDirector FRIC, RISE Norway

Tema 2 – Brand och framtida energisystem

Designa, utvärdera och optimera framtiden i en digital miljö
Angel Velez/Pete Thompson, Autodesk

Framtida larm- och utsändningssystem; trender och behov
Maria Khorsand, VD, SOS Alarm AB

Brandsäkerhet i en datadriven värld
Birgitte Messerschmidt, Chef för tillämpad forskning, NFPA

Tema 3 – Brand och demografi

Vem är i riskzonen?
Ragnar Andersson, Senior Professor, Karlstads universitet

Ändrad demografi – Implikationer för design och ledning
Karen Boyce, Doktor och universitetslektor, University of Ulster

Demografi: är det ett slagord eller nödvändig information för räddningstjänsten att effektivt förhindra nästa olycka
Lynn Ranåker, Doktor, analytikerstrateg, Räddningstjänsten Syd

Tema 4: Brand och framtidens energi

System skyddar framtida teknologier mot brandrisk
Thomas Korssell, VD, SEK Svenska Elstandard

Brandskyddsmetoder för stora format litiumjonbatteripaket
Celina Mikolajczak, Teknisk chef, energilagringssystem, UBER Technologies

Brand- och explosionsrisker med bussar med alternativa bränslen
Max Rosengren, Projektledare, RISE Sveriges tekniska forskningsinstitut