Brandforsk resultatseminarium: Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader – 12 maj 2020

Resultatseminarium om ”Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader” som är en är ett uppföljningsprojekt av den stora forskningssatsningen som genomfördes för snart 10 år sedan. Projektet har genomförts av Lunds universitet.

Talare: Margaret McNamee och Nils Johansson, Lunds Universitet.

Här kan du titta på presentationen från seminariet.

Här kan du ladda ner rapporten och infoblad.