Brandforsk resultat webinarium om Modellering av möjliga kritiska förhållanden bostäder orsakat av termisk rusning i batterier – 11 november 2022

Brandforsk resultat webinarium om Modellering av möjliga kritiska förhållanden bostäder orsakat av termisk rusning i batterier. Projektet har genomförts av RISE.

Datum: 11 november 2022
Talare: Chen Huang, Alastair Temple, Vasudev Ramachandra och Johan Anderson

Inspelning från webinariet den 11 november 2022