Brandforsk resultatseminarium – Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden,– 15 december 2021

Resultatseminarium om ”Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden”.

Datum: onsdag den 15 december
Tid: 8.30 – 10.00
Plats: Webinar