Brandforsks resultat webinarium om Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov – uppdatering – 20 oktober 2023

Brandforsks resultat webinarium om Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov – uppdatering – 20 oktober 2023. Projektet har genomförts av RED Fire Engineers Sweden

Datum: 20 oktober
Talare: Carl Pettersson