Välkommen på Brandforsks resultat webinarium om Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov – uppdatering – 20 oktober 2023

Välkommen på Brandforsks resultat webinarium om Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov – uppdatering – 20 oktober 2023. Projektet har genomförts av RED Fire Engineers Sweden

Datum: 20 oktober
Plats: Webinar
Tid: 8.30 – 10.00
Talare: Carl Pettersson

Webinariet genomförs på svenska och är kostnadsfritt

Projektpresentationen är ca 45 minuter lång och följs av tid för frågor och diskussion med forskaren.