Välkommen på Brandforsks resultat webinarium om Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2 – 2 februari 2024

Välkommen på Brandforsks resultat webinarium om Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2. Projektet har genomförts av Lunds universitet i samarbete med Skanska, RISE och Bengt Dahlgren.

Datum: 2 februari 2024
Plats: Webinar
Tid: 8.30 – 10.00
Talare: Margaret McNamee, Therese Göras, Cecilia Wetterqvist & Per Blomqvist

Webinariet genomförs på svenska och är kostnadsfritt

Projektpresentationen är ca 45 minuter lång och följs av tid för frågor och diskussion med forskarna.