Brandforsks resultat webinarium om Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2 – 2 februari 2024

Brandforsks resultat webinarium om Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2. Projektet har genomförts av Lunds universitet i samarbete med Skanska, RISE och Bengt Dahlgren.

Datum: 2 februari 2024
Talare: Margaret McNamee, Therese Göras, Cecilia Wetterqvist & Per Blomqvist, Axel Mossberg, Susanne Blomqvist och Anna Sandinge