Brandforsks resultatwebinarium om Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader – 9 februari 2024

Brandforsks resultatwebinarium om Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Projektet har genomförts av RISE i samarbete med Brandskyddslaget och Brandskyddsbesiktning T Godby AB.

Datum: 9 februari
Talare: Magnus Arvidsson, Emil Egeltoft och Tomas Godby