The Duration of Heating Phase (DHP) concept – Literature summary and Roadmap

”Duration of Heating Phase” konceptet (DHP) är en väg framåt för att inkludera inverkan av avsvalningsfasen på brandmotståndet¹. Detta koncept är ett komplement till brandmotståndet som vanligtvis undersöks genom klassificering baserat på standardiserade brandmotståndsprovningar. Den standardiserade brandmotstånds-klassificeringen är ett system som bygger på hypotesen att produkter med en högre klass klarar sig bättre vid riktiga […]