The Duration of Heating Phase (DHP) concept – Literature summary and Roadmap

The Duration of Heating Phase (DHP) concept – Literature summary and Roadmap

”Duration of Heating Phase” konceptet (DHP) är en väg framåt för att inkludera inverkan av avsvalningsfasen på brandmotståndet¹. Detta koncept är ett komplement till brandmotståndet som vanligtvis undersöks genom klassificering baserat på standardiserade brandmotståndsprovningar. Den standardiserade brandmotstånds-klassificeringen är ett system som bygger på hypotesen att produkter med en högre klass klarar sig bättre vid riktiga bränder. När man använder detta klassificeringssystem baserat på brandmotståndsprovningar undersöks dock endast inverkan av upphettningsfasen vilket inte ger hela bilden då alla bränder innehåller en avsvalningsfas då värmen omfördelas i tvärsnittet. Tidigare studier visar att element med liknande brandmotståndsklassificering kan bete sig mycket olika om man inkluderar avsvalningsfasen i utvärderingen.

Inspelning från webinariet den 26 januari 2024