Äldre oklassade dörrar i brandcellsgräns

Kravet i byggreglerna på brandklassade lägenhetsdörrar kom år 1960, på 15 brandminuter. Vid tillsyn av flerbostadshus uppförda år 1940-1959 så påträffar SÄRF relativt ofta original dörrar till lägenheterna, se figur 1-2 för exempel. Om det inte förelägger några bevarandekrav så har principen varit att förelägga om nya brandklassade dörrar i lägst klass EI 30-S₂₀₀, med […]