Förbränningshastigheter i dammoln

Trots att mycket tid lagts ned i ett flertal länder på att motverka att dammexplosioner ska kunna uppstå finns denna risk fortfarande kvar i många industrier. Därför är det nödvändigt att både använda specifika åtgärder för att förebygga explosioner men också för att begränsa effekten av en eventuell explosion.