Om oss

Brandforsk årsstämma 2016

Brandforsks hade sin ordinarie årsstämma tisdag den 10:e maj.

Resultat från intressanta projekt redovisades.

Mer information hittar du här!

Information

Beviljade projekt 2015

Vid styrelsemötet den 19 november 2015 beviljades två projekt, nämligen, "Framgångsfaktorer vid bostadsbränder" från LTH samt "Brandskydd i flervånings trähus" från SP.

"Brandsäkerhet och höga trähus" respektive "Erfarenheter från incidenter med lycklig utgång", kommer även att prioriteras vid nästa utlysning under 2016. Mer information!

Information

Thomas Gell ny kanslichef för Brandforsk

Thomas Gell är den nye kanslichefen för Brandforsk och kommer även att vara chef för Brandskyddsföreningens kunskapscentrum. Thomas kommer närmast från MSB, där de senaste åren har varit chef för Enheten för lärande av olyckor och kriser.
 

Läs artikel om Thomas Gell här!

bostadsbrand i tak
Forskningsprojekt

Bränder i boendemiljö

Efter en förstudie som Brandforsk initierade, satsar nu MSB 23 miljoner de kommande fem åren på att ta fram ny kunskap om varför det brinner i bostäder. Läs mer om projekten här!

FORSKNINGS ARTIKLAR

BRANDFÖRLOPP I STORA BYGGNADER
Fredrik Nystedt

En fullt utvecklad, övertänd brand, är ofta utgångspunkten i bedömningen av konstruktioners brandmotstånd. Modellerna, framtagna för mindre rum, utgår ifrån att allt brännbart material i rummet brinner samtidigt, samt att det råder en likformig temperaturfördelning. Modellerna är försedda med vissa begränsningar gällande öppningar och rumsstorlek. Många byggnader
har rumsvolymer som vida överstiger modellernas giltighetsområde och frågan är hur dessa ska hanteras?

Läs artikeln här

Brandsäkert nr 7, 2015
Farliga-partiklar,-BS-nr-7,-2015

Att cancerframkallande partiklar letar sig igenom skyddskläder och in på huden vid övningar är känt sedan tidigare länge. Men det går att skydda sig relativt enkelt med dusch och bra rutiner. Det visar en forskningsstudie från MSB som presenterades i november.

Läs artikeln här

Läs tidigare aritiklar om forskning ur Brandsäkert!

 

På gång