Information

Beviljade projekt 2015

Vid styrelsemötet den 19 november 2015 beviljades två projekt, nämligen, "Framgångsfaktorer vid bostadsbränder" från LTH samt "Brandskydd i flervånings trähus" från SP.

"Brandsäkerhet och höga trähus" respektive "Erfarenheter från incidenter med lycklig utgång", kommer även att prioriteras vid nästa utlysning under 2016. Mer information!

Information

Utlysning 2016

Inför årests ansökningsomgång har 15 st ansökningar inkommit, dessa är på remiss just nu och beslut kommer att fattas under styrelsemötet den 15:e november.

Nästa ansökningstillfälle är den 6 september 2017, välkommen med din ansökan då.

Anlagd brand
Forskningsprojekt

Anlagd brand - ett stort samhällsproblem!

Brandforsks särskilda satsning mot anlagda bränder är nu avslutad.

Forskarna har kommit fram till mycket intressanta och användbara resultat.


För att se och lyssna på slutredovisningen klicka här!

FORSKNINGS ARTIKLAR

BRANDFÖRLOPP I STORA BYGGNADER
Fredrik Nystedt

En fullt utvecklad, övertänd brand, är ofta utgångspunkten i bedömningen av konstruktioners brandmotstånd. Modellerna, framtagna för mindre rum, utgår ifrån att allt brännbart material i rummet brinner samtidigt, samt att det råder en likformig temperaturfördelning. Modellerna är försedda med vissa begränsningar gällande öppningar och rumsstorlek. Många byggnader
har rumsvolymer som vida överstiger modellernas giltighetsområde och frågan är hur dessa ska hanteras?

Läs artikeln här

Brandsäkert nr 7, 2015
Farliga-partiklar,-BS-nr-7,-2015

Att cancerframkallande partiklar letar sig igenom skyddskläder och in på huden vid övningar är känt sedan tidigare länge. Men det går att skydda sig relativt enkelt med dusch och bra rutiner. Det visar en forskningsstudie från MSB som presenterades i november.

Läs artikeln här

Läs tidigare aritiklar om forskning ur Brandsäkert!

 

På gång

Vad vet vi om bostads- och dödsbränder?

| Mer info

BRANDSKYDD 2016

Scandic Infra City, Upplands Väsby, More information!

| Mer info

BRAND2017

Brand 2017, Linköping. Mer info kommer senare!

| Mer info