Information

Beviljade projekt 2016

"Crowd safety: prototyping for the future", LTH, "Studie av brand- och explosionsrisker för nya energibärare på fordon i tunnlar", SP, "SEBRA - Systeminriktat erfarenhetsarbete för industriell brandsäkerhet", SP samt "Gröna tak - Litteraturstudie och riktlinjer", Brandskyddslaget.

Läs mer om projekten här.

Seminariedag

Vad vet vi om bostads- och dödsbränder?

Smart förebyggande bygger på kunskap. Kunskap om vad som kännetecknar de individer och miljöer som drabbas och om vilka åtgärder som gör skillnad. Den 25 oktober i Malmö presenterades resultat från forskning för ett stärkt brandskydd i bostadsmiljö. 


Ladda ner presentationerna här!

Forskning

Forskningskiosken 2017

Till vårens BRAND-konferens införs ett nytt koncept i utställningen – en forskningskiosk. En plats att mötas och diskutera forskning med forskare på plats.


Är du forskare och är intresserad att medverka? Mer info och anmälan!

Information

Nya medlemmar

Brandforsk hälsar välkommen till två nya medlemmar, nämligen Räddningstjänsten Boden och Räddningsjtänsten Luelå.


Tack för ert bidrag, med ert engagemnat kan Brandforsk fortsätta sitt viktiga arbete.


Brandforsks medlemmar!

FORSKNINGS ARTIKLAR

BRANDFÖRLOPP I STORA BYGGNADER
Fredrik Nystedt

En fullt utvecklad, övertänd brand, är ofta utgångspunkten i bedömningen av konstruktioners brandmotstånd. Modellerna, framtagna för mindre rum, utgår ifrån att allt brännbart material i rummet brinner samtidigt, samt att det råder en likformig temperaturfördelning. Modellerna är försedda med vissa begränsningar gällande öppningar och rumsstorlek. Många byggnader
har rumsvolymer som vida överstiger modellernas giltighetsområde och frågan är hur dessa ska hanteras?

Läs artikeln här

Brandsäkert nr 7, 2015
Farliga-partiklar,-BS-nr-7,-2015

Att cancerframkallande partiklar letar sig igenom skyddskläder och in på huden vid övningar är känt sedan tidigare länge. Men det går att skydda sig relativt enkelt med dusch och bra rutiner. Det visar en forskningsstudie från MSB som presenterades i november.

Läs artikeln här

Läs tidigare aritiklar om forskning ur Brandsäkert!

 

På gång

Cellplastseminarium

Cellplastseminarium, World Trade Center. More information!

| Mer info

BRAND2017

Brand 2017, Linköping. Mer info kommer senare!

| Mer info

IAFSS 2017

International Symposium on Fire Safety Science. Lund University, Sweden. More info!

| Mer info