Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand

Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand

Ett system för positionering av utrymmande människor bedöms vara en teknisk installation som i stor utsträckning kan bidra till att öka både möjligheterna till utrymning vid brand och till räddningsinsatser. I detta projekt kommer ett sådant system, som bygger på positionering med hjälp av smarta telefoners Wi-Fi-funktion, att testas under brandlika förhållanden i en vägtunnel i samband med en planerad övning i en av Trafikkontoret i Stockholm stads vägtunnlar.

Proj.nr: 319-002

Författare: Håkan Frantzich