Almedalsveckan 2021

Hur påverkar bränder det hållbara samhället, och vad kan vi göra åt det?

Fokus: Ekologisk hållbarhet

Bränder påverkar miljön i stor omfattning och på många sätt:
1. Med brandskyddsåtgärder som belastar miljön;
2. När det brinner och det frisätts gifter och koldioxid;
3. När vi försöker att släcka dem med olika metoder som kan belasta miljön.

Hur ser problemet ut och vad kan vi göra åt det?
Brandsäkerhet skapas alltid bäst i samverkan med många parter och i den miljö där problemen uppstår och verkar. Brandsäkerhet hanteras ofta traditionellt som en enskild fråga med hoppet om att experter ska lösa det på eget håll, men det är sällan som framgångsrika och bestående lösningar skapas på det sättet. De bästa lösningarna åstadkoms holistiskt i samverkan med många parter, varav de flesta inte är experter på brandsäkerhet. Vi kan alla bidra till att minska problemen med bränder, både i vår egen verksamhet men framför allt genom vår verksamhet. Webinariet syftar till att engagera brett inom många olika sektorer i samhället för att öppna upp för mer samverkanslösningar.

Fokus: Social hållbarhet

Bränder drabbar alla i samhället men vi är olika sårbara. Omkring 20 000 bostadsbränder sker varje år i Sverige. Över 600 personer skadas, ca 100 dör. De som drabbas hårdast är sårbara individer på olika sätt. Hur ser problemet ut och vad kan vi göra? En viktig fråga för Agenda 2030 delmål 11.1

De flesta som skadas/omkommer i bränder gör det i sin egen bostad och de flesta är sårbara individer på olika sätt. Även de som inte skadas/omkommer riskerar att drabbas svårt på andra sätt, tex genom att förlora bostaden. Detta stämmer dåligt överens med Agenda 2030 delmål 11.1. Hur ser kunskapsläget ut och hur löser vi det här? Brandsäkerhet skapas alltid bäst i samverkan med många parter och i den miljö där problemen uppstår och verkar. Brandsäkerhet hanteras ofta traditionellt som en enskild fråga med hoppet om att experter ska lösa det på eget håll, men det är sällan som framgångsrika och bestående lösningar skapas på det sättet. De bästa lösningarna åstadkoms holistiskt i samverkan med många parter, varav de flesta inte är experter på brandsäkerhet. Vi kan alla bidra till att minska problemen. Webinariet syftar till att engagera brett inom många olika sektorer i samhället för att öppna upp för mer samverkanslösningar.

Fokus: Ekonomisk hållbarhet

Samhällets kostnader för bränder 2019 uppgick till 9,2 miljarder kronor. Den största posten var egendomsskador och problemet hamnar idag ofta mellan stolarna när olika parter skjuter frågan ifrån sig. Hur ser problemet ut och vad kan vi göra åt det?

Stora värden blir förstörda i bränder, såväl i skadad egendom som i verksamheter som inte kan bedrivas pga brandskador. Myndigheter fokuserar främst på personsäkerhet och sakägare som försäkringsbolag, byggindustri, med flera, har inte tagit bollen ordentligt. En sak som ytterligare försvagar frågan är okunskap kring detta hos tredje part, som ofta är de skadelidande. Brandsäkerhet skapas alltid bäst i samverkan med många parter och i den miljö där problemen uppstår och verkar. Brandsäkerhet hanteras ofta traditionellt som en enskild fråga med hoppet om att experter ska lösa det på eget håll, men det är sällan som framgångsrika och bestående lösningar skapas på det sättet. De bästa lösningarna åstadkoms holistiskt i samverkan med många parter, varav de flesta inte är experter på brandsäkerhet. Vi kan alla bidra till att minska problemen. Webinariet syftar till att engagera brett inom många olika sektorer i samhället för att öppna upp för mer samverkanslösningar.

Överblick och diskussion

Stor miljöpåverkan. Omkring 20 000 bostadsbränder. Över 600 skadade. Ca 100 döda. Runt 9,2 miljarder kronor. Detta har beskrivits var för sig i de tre tidigare webinarierna. Nu är det dags att diskutera helheten.

Bränder påverkar alla de tre elementen av hållbar utveckling: Ekologiskt; socialt; ekonomiskt, och flera av delmålen i Agenda 2030. En steg på vägen är att vidga kretsen av människor som har kunskap om detta och därigenom kan bidra till lösningar. Brandsäkerhet skapas alltid bäst i samverkan med många parter och i den miljö där problemen uppstår och verkar. Brandsäkerhet hanteras ofta traditionellt som en enskild fråga med hoppet om att experter ska lösa det på eget håll, men det är sällan som framgångsrika och bestående lösningar skapas på det sättet. De bästa lösningarna åstadkoms holistiskt i samverkan med många parter, varav de flesta inte är experter på brandsäkerhet. Vi kan alla bidra till att minska problemen. Webinariet syftar till att engagera brett inom många olika sektorer i samhället för att öppna upp för mer samverkanslösningar.