Hur påverkar bränder det hållbara samhället, och vad kan vi göra åt det?

5 juli kl. 8.30 – 9.12
Fokus: Ekologisk hållbarhet
Mattias Delin, Forskningsdirektör, Insamlingsstiftelsen Brandforsk
Margaret McNamee, Professor Lunds universitet

Lotta Vylund, Projektledare, RISE
Therese Göras, Projektingenjör, Skanska


Mer information


5 juli kl. 9.30 – 10.20
Fokus: Social hållbarhet
Mattias Delin, Forskningsdirektör, Insamlingsstiftelsen Brandforsk
Pernilla Alsterlind,, Verksamhetsstrateg Sociala risker, Räddningstjänsten Storgöteborg
Dan Nilsson, fd förtroendevald i Södertälje kommun
Ingemar Waldenby, Restvärdesledare, Försäkringsbranschens restvärdesräddning AB


Mer information


6 juli kl. 8.30 – 9.27
Fokus: Ekonomisk hållbarhet
Mattias Delin, Forskningsdirektör, Insamlingsstiftelsen Brandforsk
Sara Olofsson, Research Manager, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
Björn Sund, Analytiker med
räddningstjänst inriktning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Patrik Kjellberg, Brandingenjör, Uppsala brandförsvar
Petra Willquist, Riskingenjör, Försäkrings AB Göta Lejon

Mer information


6 juli kl. 9.30 – 10.15
Överblick och diskussion
Mattias Delin, Forskningsdirektör, Insamlingsstiftelsen Brandforsk
Lynn Ranåker, Vice ordförande, Insamlingsstiftelsen Brandforsk

Margaret McNamee, Professor, Lunds universitet
Pernilla Alsterlind, Verksamhetsstrateg Sociala risker, Räddningstjänsten Storgöteborg

Petra Willquist, Riskingenjör, Försäkrings AB Göta Lejon
Patrik Kjellberg, Brandingenjör, Uppsala brandförsvar

Mer information