Rökspridning och temperaturfördelning vid bränder i affärslokaler

Beräkning av rökspridning och gastemperaturer med hjälp av datamodeller blir allt vanligare för att utforma brandskyddet i olika lokaler, t.ex. för att avgöra förhållanden vid utrymning. I detta sammanhang är det då viktigt att veta hur väl modellerna stämmer överens med verkligheten och vilka faktorer som påverkar beräkningsresultaten. Detta projekt har haft som huvudsyfte att […]