Rökspridning och temperaturfördelning vid bränder i affärslokaler

Rökspridning och temperaturfördelning vid bränder i affärslokaler

Beräkning av rökspridning och gastemperaturer med hjälp av datamodeller blir allt vanligare för att utforma brandskyddet i olika lokaler, t.ex. för att avgöra förhållanden vid utrymning. I detta sammanhang är det då viktigt att veta hur väl modellerna stämmer överens med verkligheten och vilka faktorer som påverkar beräkningsresultaten. Detta projekt har haft som huvudsyfte att skapa ett underlag för sådana jämförelser.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 308-071 | År: 2008

Författare: Anders Lönnermark, Anders Björklund