Detektion av antändning och karakterisering av pyrolys, brandgaser och glödbrand

Mätning av jonströmmen mellan två elektroder har genomförts i en proganflamma och i konkalorimetern. Syftet med studien var att se om jonströmmen kan användas för att detektera antändning i konalorimetern. Detta skulle vara användbart eftersom det redan finns två elektroder som används för pilotantändning i konkaklorimetern. Den nya metoden skulle därför kunna implementeras relativt enkelt […]