Detektion av antändning och karakterisering av pyrolys, brandgaser och glödbrand

Detektion av antändning och karakterisering av pyrolys, brandgaser och glödbrand

Mätning av jonströmmen mellan två elektroder har genomförts i en proganflamma och i konkalorimetern. Syftet med studien var att se om jonströmmen kan användas för att detektera antändning i konalorimetern. Detta skulle vara användbart eftersom det redan finns två elektroder som används för pilotantändning i konkaklorimetern. Den nya metoden skulle därför kunna implementeras relativt enkelt och kostnadseffektivt. Anledningen till att det är intressant att elektroniskt detektera antändning är att att detta idag utförs av en operatör. Bestämningen av när antändning sker blir därför subjektiv och operatörsberoende.

Utgivare: RISE, SP, FOI

Proj.nr: 311-081 | År: 2009

Författare: Michael Försth, Anders Larsson