EU-projekt FIPEC: Brandegenskaper hos elektriska kablar

FIPEC:s arbetsprogram omfattar utveckling av brandprovningsmetoder och studier av matematiska brandmodeller för att förutsäga brandutvecklingen i verklig skala utifrån experiment i liten skala. Provningsmetoderna inkluderar mätning av värmeeffekt och rök.