EU-projekt FIPEC: Brandegenskaper hos elektriska kablar

EU-projekt FIPEC: Brandegenskaper hos elektriska kablar

FIPEC:s arbetsprogram omfattar utveckling av brandprovningsmetoder och studier av matematiska brandmodeller för att förutsäga brandutvecklingen i verklig skala utifrån experiment i liten skala. Provningsmetoderna inkluderar mätning av värmeeffekt och rök.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 280-961 | År: 2000

Författare: Patrick van Hees, Stephen J Grayson, Andrew Green, Uberto Vercellotti, Hervé Breulet