Brandskydd och lös inredning – en vägledning

Inredningsprodukter är ofta en starkt bidragande orsak till bränders uppkomst och utveckling och det finns en koppling till många dödsbränder. Brandstatistik under perioden 2005-2007 visar på nästan 3000 fall där lös inredning varit startföremål för brand. Vanliga föremål är sängar, sittmöbler och gardiner. Statistiken visar också att ca en tredjedel av fallen utgörs av anlagd […]

Gratis databas för branddata

SP har skapat en databas med information från brandförsök på olika material. Denna kan användas som hjälpmedel för att skapa dimensionerade bränder.

Dimensionerande bränder i avgränsade utrymmen

Grunden för en väl avvägd brandteknisk dimensionering av byggnader, tunnlar eller fordon är val av dimensionerande brand. De antaganden man gör om brandens initiala storlek och brandens utveckling kommer att styra dimensionerande tid till detektion, utrymning och släckinsats.