Dimensionerande bränder i avgränsade utrymmen

Dimensionerande bränder i avgränsade utrymmen

Grunden för en väl avvägd brandteknisk dimensionering av byggnader, tunnlar eller fordon är val av dimensionerande brand. De antaganden man gör om brandens initiala storlek och brandens utveckling kommer att styra dimensionerande tid till detektion, utrymning och släckinsats.