Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2

Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2

Samhällsbyggnadssektorn är av stor betydelse för Sverige och den svenska ekonomin med en omsättning inom den svenska bygg- och anläggningssektorn på drygt 1 000 miljarder kronor årligen och sysselsättning av cirka 550 000 personer. Tillsammans utgör den byggda miljön ungefär hälften av nationalförmögenheten. Vanliga uppskattningar visar att sektorn motsvarar cirka 40 % av Sveriges totala energianvändning och genererar en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Det finns ett tydligt behov av att sektorn minskar sin klimatpåverkan, storleken på sektorn medför att det finns många sätt att angripa problemen på.

Inspelning från webinariet den 2 februari 2024