Detaljutformning av moderna betongkonstruktioner för att förbättra brandmotståndhet

Denna rapport sammanfattar resultaten av ett projekt som var avsett att studera svaret från ihålig kärna och förspänd betongkonstruktion som utsattes för brand. Två bränder under de senaste 12 åren belyste känsligheten för denna typ av konstruktion för brand, en parkeringsbrand i Rotterdam och en varuhusbrand i Vanda. Parkeringsbranden har studerats omfattande någon annanstans och […]

Påverkan av parametriska brandscenarier på strukturell träprestanda och tillförlitlighet

Denna rapport sammanfattar resultaten av ett projekt som har utformats för att bedöma effekterna av olika bränder på säkerhetsnivån i en träkonstruktion. Medlet för att uppnå detta var att mäta svaret på ett antal träelement på ett antal bränder i en ugn och att identifiera och kvantifiera de resulterande faktorer som påverkar träkonstruktionens bärförmåga när […]

Påverkan av lokal brand på konstruktioner

Med plattermometrar kan man mäta vilken effektiv temperatur en konstruktion utsätts för. För att få en mer exakt bild av vilken brandpåverkan en konstruktion som utsätts för en lokal brand utvecklades en speciell typ av plattermometrar.