Detaljutformning av moderna betongkonstruktioner för att förbättra brandmotståndhet

Detaljutformning av moderna betongkonstruktioner för att förbättra brandmotståndhet

Denna rapport sammanfattar resultaten av ett projekt som var avsett att studera svaret från ihålig kärna och förspänd betongkonstruktion som utsattes för brand. Två bränder under de senaste 12 åren belyste känsligheten för denna typ av konstruktion för brand, en parkeringsbrand i Rotterdam och en varuhusbrand i Vanda. Parkeringsbranden har studerats omfattande någon annanstans och har lett till mycket forskning om svaret från ihålig kärnkonstruktion som utsätts för brand. Varuhusbranden har rapporterats mindre väl.

Proj.nr: 301-121 | År: 2016

Författare: David Lange, Robert Jansson McNamee