Påverkan av parametriska brandscenarier på strukturell träprestanda och tillförlitlighet

Påverkan av parametriska brandscenarier på strukturell träprestanda och tillförlitlighet

Denna rapport sammanfattar resultaten av ett projekt som har utformats för att bedöma effekterna av olika bränder på säkerhetsnivån i en träkonstruktion. Medlet för att uppnå detta var att mäta svaret på ett antal träelement på ett antal bränder i en ugn och att identifiera och kvantifiera de resulterande faktorer som påverkar träkonstruktionens bärförmåga när de utsätts för temperaturkurvorna som applicerats under dessa experiment. Totalt 32 träprover testades under antingen standard brand- eller parametrisk brandexponering, innefattande antingen en kort het eller en lång kall parametrisk eld. 10 exemplar utsattes också för destruktiv referensprovning och alla prover utsattes för icke-destruktiv referentestning vid omgivningstemperaturer för att säkerställa enhetlighet mellan de olika grupperna som användes i de olika testningarna

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 303-121 | År: 2014

Författare: David Lange, Lars Boström, Joachim Schmid, Joakim Albrektsson