Påverkan av parametriska brandscenarier på strukturell träprestanda och tillförlitlighet

Denna rapport sammanfattar resultaten av ett projekt som har utformats för att bedöma effekterna av olika bränder på säkerhetsnivån i en träkonstruktion. Medlet för att uppnå detta var att mäta svaret på ett antal träelement på ett antal bränder i en ugn och att identifiera och kvantifiera de resulterande faktorer som påverkar träkonstruktionens bärförmåga när […]

Betongkonstruktioners säkerhet efter brand

Årligen skadas ett stort antal betongkonstruktioner av bränder. Efter branden måste en tillståndsbedömning av betongkonstruktionen göras för att bedöma om den behöver repareras eller i allvarliga fall rivas. Vid tillståndsbedömningen dokumenteras visuella skador och resultat från mätningar som görs för att upptäcka skador samt bedöma skadenivån. Det är viktigt att tillståndsbedömningen kan göras med god noggrannhet, […]