Utveckling och validering av enkla och praktiska modeller för beräkning av brandgastemperaturer i rum/brandceller

Uppgifterna visar att de omgivande strukturernas termiska egenskaper har stor inverkan på brandtemperaturutvecklingen och på brandexponeringen mot väggarna. Skillnaderna observeras också beroende på hur temperaturer sänks, med hjälp av PT eller TC. De olika mätningarna gör dataserierna mycket användbara för validering av brandmodeller. Det finns stora skillnader i brandens exponering mot väggarna. Skillnaderna ligger i […]

Utveckling av teori för beräkning av tid till antändning

En helt ny enkel och noggrann formel har utvecklats för beräkning av tid till antändning av ytor som utsätts för värmestrålning. Metoden kan användas för att bedöma tid till antändning för föremål/ytor som befinner sig i luft med rumstemperatur men som utsätts för strålning från flammor. Det kan t.ex. vara ett föremål i ett tidigt […]

Påverkan av lokal brand på konstruktioner

Med plattermometrar kan man mäta vilken effektiv temperatur en konstruktion utsätts för. För att få en mer exakt bild av vilken brandpåverkan en konstruktion som utsätts för en lokal brand utvecklades en speciell typ av plattermometrar.