Utveckling och validering av enkla och praktiska modeller för beräkning av brandgastemperaturer i rum/brandceller

Utveckling och validering av enkla och praktiska modeller för beräkning av brandgastemperaturer i rum/brandceller

Uppgifterna visar att de omgivande strukturernas termiska egenskaper har stor inverkan på brandtemperaturutvecklingen och på brandexponeringen mot väggarna. Skillnaderna observeras också beroende på hur temperaturer sänks, med hjälp av PT eller TC. De olika mätningarna gör dataserierna mycket användbara för validering av brandmodeller.

Det finns stora skillnader i brandens exponering mot väggarna. Skillnaderna ligger i både var och hur temperaturerna mäts men mest vilken typ av material väggen är gjord av. Att använda väggens termiska egenskaper har stor inverkan vilket gör dessa dataserier till ett bra verktyg för modellutvecklare att använda och tillämpa sin modell på.