Dammexplosionsrisker i metallbearbetande industri

Tvärtemot vad många tror är metaller i allra högsta grad brännbara och därför finns det risk för bl.a. dammexplosioner när metallerna finfördelas i olika processer såsom slipning och blästring. Ett antal metalldammexplosioner har inträffat relativt nyligen med mer eller mindre omfattande materiella skador och i några fall också personskador.

Tändförmåga hos elektrostatiska urladdningar från icke ledande fasta material

Mer plastmaterial används i allt större utsträckning inom industrin idag. Plaster är oftast billiga och lätta att hantera. Ibland kan också krav på hygien och kemikalieresistens vara orsaken till att man går över till plast. I miljöer där explosionsfarliga områden kan uppstå kan dessa plastmaterial utgöra en tändkälla.